Hơn 21.000 xe bị chặn đăng kiểm vì chậm nộp phạt vi phạm giao thông